Síťové služby

 

 • Návrh a realizace sítě

V rámci této služby dodává firma kompletní řešení lokálních počítačových sítí "na klíč" včetně připojení celé sítě k internetu. Obvyklý postup řešení představují následující kroky:

 • podrobná analýza potřeb zákazníka a důkladná prohlídka místních podmínek

 • vypracování návrhu optimálního řešení na základě získaných dat

 • instalace rozvodů nejčastěji založených na principu strukturované kabeláže, samozřejmě je využití osvědčených kvalitních aktivních i pasivních prvků

 • proměření ukončené instalace

 • připojení počítačů a periferií k síti, instalace a konfigurace operačního systému na serveru i stanicích pro síťový provoz, konfigurace aplikací pro provoz na sítí

Výhody strukturované kabeláže

 • Nadčasovost - životnost kabeláže je 15-20 let a její parametry umožňují snadné změny přenosových protokolů a uvažují i s novými typy výpočetní techniky s vyšší přenosovou rychlostí (až 1Gb/s) atd. Předpokládaná návratnost nákladů na síť je asi 1 a 3/4 až 2 roky.
 • Strukturovaná koncepce se účelně projeví snadnými změnami topologie sítě při organizačních změnách v podniku, při přemístění kanceláří, přemístění pracovníků nebo jiných změnách v síti bez přerušení činnosti. Tím jsou dány nízké náklady na přesuny a změny. V prostředí strukturované kabeláže lze dosáhnout pohyblivosti personálu rychle, bezbolestně, s minimem přerušení a rychlým návratem k produktivní práci. Strukturovanou kabeláží lze vést i telefonní rozvody, při přemístění pracovníků pak není nutné platit správce telefonní ústředny.
 • Snadná možnost rozšíření sítě - aniž se naruší chod sítě již vybudované. Snadná úprava sítě při porušení kabelu - při poruše je vyřazena pouze ta část sítě, která je na poškozený kabel napojena, úpravou v datovém rozvaděči je možno zabezpečit náhradní propojení, které umožní normální chod sítě.
 • Realizace počítačové sítě již od minimálního počtu stanic (2 PC).
 • Otevřený systém, který má formu stavebnice a umožňuje rozšíření počítačové sítě a integraci do větších celků podle potřeb uživatele. Provedení a počet jednotlivých komponent je možné přizpůsobit Vašim specifickým nárokům. 

Stále jste na pochybách?

Počítačová síť se stala současnou potřebou moderního podnikání. Jestliže se podnikatel rozhodne řešit organizační a ekonomické, případně výrobní otázky spojené s využíváním výpočetní techniky a přenosem informací, musí přikročit k vybudování datové sítě - telefonní a počítačové. Přitom platí, že v takové síti musí spolehlivě a podle zadaných podmínek pracovat všechny její části tedy HW - počítače telefony a SW - programové vybavení, ale rovněž kabelážní systém. Tyto podmínky splňuje strukturovaný kabelážní systém. Výhodou strukturovaného kabelážního systému je jeho hvězdicová topologie, tzn. že všechny rozvody se sbíhají v jednom centrálním uzlu. Hvězdicová topologie a použitá technologie montáže spolu s kvalitními materiály přináší nesporné výhody jako je např. snadná konfigurace (na jedné kabeláži může naprosto odděleně pracovat několik firem) a rozšiřování počítačové sítě (přidání nebo ubrání jednoho z klientů sítě neomezí ani neohrozí provoz ostatních) nebo jednodušší údržba (správa sítě je jednoduchá a přehledná). Strukturovaná kabeláž umožňuje snadnou integraci různých, dosud samostatných dílčích datových sítí a také nové rozšiřování a rekonstrukce těchto sítí. Další výhodou a úsporou je možnost provozovat po strukturované kabeláži nejen počítačovou, ale i telefonní síť nebo síť pro měření a regulaci či audiovizuální přenosy.

Nosným médiem strukturované kabeláže je speciální metalický Twisted Pair kabel se 4 kroucenými páry, pro přenosové pásmo do 100 - 600MHz. TP kabely splňují i ty nejpřísnější normy pro datové přenosy a elektromagnetické vyzařování vodičů. Centrálním uzlem je datový rozvaděč s propojovacím panelem. Na panelu jsou ukončeny všechny TP kabely. Odtud se paprskovitě rozbíhají jednotlivé kabely do míst, kde je požadováno připojení. Tam jsou kabely ukončeny v datových zásuvkách. Datový rozvaděč je osazen aktivním prvkem (HUB, SWITCH, Router) a pomocí propojovacích kabelů se provede připojení jednotlivých zásuvek. Uložení kabelů je možné pod omítku nebo na omítku. V tomto případě se používají pro vedení plastové nebo kovové lišty s odkrývacími víčky, soklové rozvodné lišty (pro vedení při podlaze) a integrované parapetní systémy (pro vedení počítačových, telefonních a silových rozvodů).

Patrové rozvaděče jsou propojeny mezi sebou vertikálním páteřním rozvodem (TP kabel nebo optika) do centrálního komunikačního uzlu, který může být připojen např. na optickou datovou páteř.

Vlastní kabeláž je složena ze tří hierarchicky uložených úrovní, realizujících propojení mezi účastnickou zásuvkou a aktivním prvkem, umístěným u serveru nebo v rozvaděčových uzlech.

 • Horizontální kabeláž  propojuje propojovací panely (patch panely), v patrových datových rozvaděčích, s jednotlivými účastnickými zásuvkami v topologii hvězda. Jejím důležitým znakem je, že realizuje nejen připojení stávajících potřeb aktivních zásuvek, ale počítá s budoucími potřebami uživatele v počtu přípojných míst.
 • Vertikální kabeláž spojuje jednotlivé horizontální kabeláže (patra) s hlavním komunikačním uzlem nebo s počítačem.
 • Lokální kabeláž slouží pro vlastní připojení jednotlivých uživatelů k zásuvkám v místnostech a k propojení patch panelů s komunikační technologií v datových rozvaděčích.

Zásuvky představují ukončení horizontální kabeláže u uživatele. Jsou to běžné datové zásuvky se zdířkami RJ45.

Datový rozvaděč se skládá z rozvaděčové skříně 19" v provedení na podlahu nebo nástěnném na zeď , vybavené propojovacími panely (patch panely) a potřebným komunikačním zařízením pro datovou nebo zvukovou komunikaci. Propojovací panely vytvářejí propojovací pole mezi komunikačním zařízením a horizontální (podlahovou) kabeláží vedenou od zásuvek. V tomto místě se provádí pomocí propojovacích kabelů připojování jednotlivých zásuvek na dané komunikační zařízení nebo jeho přepnutí při pohybu uživatele do jiné lokality sítě. Takto lze jednoduchým způsobem v datovém rozvaděči konfigurovat celou datovou síť.

 • Správa sítě a serverů

ITconsultancy nabízí kompletní provozní správu počítačových sítí a počítačových systémů. Tato služba zcela zbavuje zákazníka starostí s pravidelným zálohováním dat, chodem a optimalizací funkce systému výpočetní techniky jako celku po stránce hardwarové i softwarové. Zaručuje navíc, že zákazník bude průběžně informován jak o nejnovějších produktech a poznatcích v oblasti informačních technologií, tak i o možnosti jejich využití v konkrétních podmínkách. Správa může být i vzdálená bez nutnosti fyzické přítomnosti našeho zaměstnance.

 

 • Ochrana dat

Dnešní situace ve využívání výpočetní techniky je bohužel taková, že většině komerčně dostupných systémů nelze svěřit adekvátní ochranu informačních zdrojů. Ochrana dat přenášených v počítačové síti je všude ve světě prvořadým úkolem každé společnosti, která takovou sítí disponuje. 

Existuje mnoho cest, kterými může uživatel ohrozit počítačový systém, získat přístup k jeho výpočetní kapacitě a dostat se k tomu nejcennějšímu, co systém obsahuje - k informacím. Potřeba chránit data je bohužel v přímém protikladu k nejvlastnějšímu účelu počítačů, kterým je zpracování a distribuce informací. Navíc každá ochrana dat se nějak nepříznivě projeví jak na výkonu počítačového systému, tak i (bohužel) na snadnosti jeho používání.

ITconsultancy rovněž nabízí ochranu dat před napadením hackerů z Internetu pomocí firewallu. Ochrana dat také úzce souvisí se Správou sítě a serverů a se Zálohováním dat. Můžeme zajistit ochranu proti virům a jiným nebezpečným programům. Umíme i ochránit Vaše data před zneužitím.

 

 • Zálohování a archivace dat

Potřebujete pravidelně archivovat Vaše data na síti?
Navrheme a realizujeme systém zálohování a archivace dat.

 

Zpět