Počítačové kurzy

 

 • Počítačové kurzy

Nabízíme školení pro firmy i jednotlivce přímo u Vás nebo ve Vaší firmě. Dobu školení přizpůsobíme Vašim požadavkům. Vždy školíme pro 1-12 lidí ve skupině. Používáme moderní techniku - projektor a plátno. Nabízíme níže uvedené kurzy. Možné jsou i individuální kurzy, přip. Vámi vybraná témata. Každý účastník dostane manuál ke kurzu.

 

 • Základy práce s PC - 1 denní kurz

Kurz je určen pro všechny, kteří nemají s prací na PC žádnou zkušenost. Účastníci se seznámí s osobním počítačem, se základními pojmy z oblasti počítačů a s prací v prostředí systému Microsoft Windows. Osvojí si principy psaní na počítači a naučí se pracovat v textovém editoru a se soubory. 

 

 • Základy práce s Internetem - 1 denní kurz

Kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět Internetu, naučit se prohlížet WWW stránky, vyhledávat informace a seznámit se s pohlížečem Internet Explorer. Na kurzu se účastníci seznámí s historií a základními pojmy Internetu. Dále si ukáží jak poslat a přijmout e-mail z WWW stránky.

 

 • Outlook  - 1 denní kurz

Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí naučit pracovat s elektronickou poštou, vytvářet elektronické kontakty, akce a úkoly a používat aplikace Microsoft Outlook pro efektivnější komunikaci. Účastnici kurzu se naučí posílat elektronické zprávy, upravovat elektronické kontakty a ovládat program na základní úrovni.

 

 • Word pro začátečníky - 1 denní kurz

Kurz je určen pro uživatele, kteří si potřebují rychle osvojit základy práce s textovým editorem Microsoft Word. Účastníci kurzu se naučí vytvářet, formátovat a organizovat dokumenty, připravovat dokumenty pro tisk a číslovat stránky. Seznámí se se základními principy zápisu textu.

 

 • Word pro pokročilé - 2 denní kurz

Kurz je určen pro uživatele, kteří zvládli základy práce v Microsoft Wordu. Účastníci kurzu se naučí základům typografie a budou umět efektivněji využívat možnosti programu. Osvojí si práci se styly, jejíchž pomocí budou mít možnost dokonale formátovat a kontrolovat obsah svého dokumentu a seznámí se s prací s dlouhými dokumenty, vytvářením šablon a s možností využívání tabulek ve Wordu.

 

 • Word pro experty - 2 denní kurz

Kurz je určen pro zkušenější uživatele textového editoru Microsoft Word, kteří se chtějí naučit plně využívat jeho možností a vytvářet dlouhé dokumenty na profesionální úrovni. Účastníci kurzu se seznámí s hromadnou korespondencí, vytvářením a požíváním formulářů a možnostmi vkládání objektů do programu Microsoft Word. Předpokladem jsou znalosti v rozsahu kurzu Word pro pokročilé.

 

 • Excel pro začátečníky - 1 denní kurz

Kurz je určen pro uživatele, kteří si potřebují rychle osvojit základy práce s tabulkovým editorem Microsoft Excel. Účastníci kurzu se naučí vytvářet, formátovat a tisknout jednoduché tabulky s výpočty a grafy.

 

 • Excel pro pokročilé - 2 denní kurz

Kurz naučí uživatele, kteří již ovládají základy práce v tabulkovém kalkulátoru, plně využívat jeho možnosti. U účastníků se předpokládají znalosti v rozsahu kurzu Excel pro začátečníky. Účastníci kurzu se naučí vytvářet vzorce a využívat fuknce k výpočtům. Dále se seznámí s pricipy práce s databázemi a rozsáhlými tabulkami a rozšíří si své znalosti z oblasti vytváření a formátování grafů.

 

 • Powerpoint  - 1 denní kurz

Kurz je určen všem, kteří potřebují umět vytvořit kvalitní prezentaci s využitím obrázků, diagramů, grafů, animací a zvuků, s možností promítání a tisku. Účastníci kurzu se naučí pracovat s programem Microsoft PowerPoint a vytvářet v něm a graficky upravovat prezentace. Na kurzu se seznámí s přípravou snímků a s promítáním prezentací.

 

 • CorelDraw pro začátečníky  - 2 denní kurz

Kurz je určen pro uživatele se základní znalostí Mocrosoft Windows, kteří potřbují získat základní znalosti a zkušenosti s vektorovým programem CorelDraw. Účastníci kurzu se seznámí s rozdíly mezi vektorovou a bitmapovou grafikou. Naučí se rpacovat v programu CorelDraw, vytvářet v něm logra, textové podklady, reklamní a jiné grafické návrhy.

 

 • AutoCAD pro začátečníky  - 3 denní kurz

Na kurzu účastníci získají základní návyky nezbytné pro správnou práci s AutoCADem. Seznámí se s prostředím, naučí se kreslit a plně využívat editaci. Získají také základní informace o kótování, šrafování a používání bloků. Nedílnou součástí je také kapitola věnovaná tisku.

 

Zpět